PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 3.5.2019

Názov habilitačnej práce: Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania