PhDr. Dominika Temiaková, PhD.

Študijný odbor: Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 14.6.2021

Názov habilitačnej práce: Vzdelávanie žien v penitenciárnych podmienkach

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie