PaedDr. Mária Zahatňanská, PhD.

Študijný odbor: Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 7.9.2021

Názov habilitačnej práce: Tvorivosť v práci učiteľa

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania