Mgr. Anikó Tóth, PhD.

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 21.2.2022

Názov habilitačnej práce: Átszövődések. Transzkulturális olvasatok (Konvergencie. Transkultúrne interpretácie)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania