PhDr. Václav Soukup, CSc.

Študijný odbor: 3.1.2 kulturológia

Dátum prijatia žiadosti: 16.4.2013

Názov habilitačnej práce: Geneze člověka a kultury

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania