Mgr. Eva Reid, PhD.

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 7.2.2017

Názov habilitačnej práce: English Language Education for Pupils with General Intellectual Giftedness

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania