doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.

Študijný odbor: 1.1.4 Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 15.6.2017

Názov inauguračnej prednášky: Školský manažment v kontexte edukačnej reality

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania