PhDr. Marek Lukáč, PhD.

Študijný odbor: Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 16.6.2021

Názov habilitačnej práce: Participácia netradičných učiacich sa vo vzdelávaní

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie