Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

Študijný odbor: Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 11.5.2021

Názov habilitačnej práce: The Profile of English Teacher Education in Slovakia

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške