Mgr. Gabriela Petres, PhD.

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 21.5.2021

Názov habilitačnej práce: Hét határon túl. A meseregény poétikája (Za siedmimi horami. Poetika rozprávkového románu)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie