PhDr. Blanka Frydrychová Klímová, M.A., Ph.D.

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 22.11.2013

Názov habilitačnej práce: English for Academic Purposes: Developments in Theory and Pedagogy

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania