Ing. Bc. Paed. igip David Vaněček, Ph.D.

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 18.11.2013

Názov habilitačnej práce: Informační a komunikační technologie ve výuce odborných technických předmětů

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania