Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Študijný odbor: masmediálne štúdiá

Dátum prijatia žiadosti: 5.5.2021

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie